SVARSTAD IL

FINN FREM TIL BORGEN SKIARENA

Borgen Skianlegg ligger rett vest for Svarstad sentrum.  Se kartutsnittet.

Følg skilter fra RV.32 ved Svarstad (A)  til Svarstad Skisenter (B).  Deretter  - følg skilting til langrennsanlegg (symbol: skiløper)

Her tar man av fra fylkesveg 860

STØTT VÅRE SPONSORER!

DU FINNER OSS HER

Min Idrett

SportsAdmin

KlubbAdmin

Daglig leder:  Kristin Akselsen

E-post: dagligledersvarstadil@gmail.com

COPYRIGHTS  © 2021 -  SVARSTAD IL

Produsert av Myport

SVARSTAD IL

SVARSTAD IL

SVARSTAD IL

SVARSTAD IL

Min Idrett

KlubbAdmin

SportsAdmin