SVARSTAD IL

ANLEGG

OM VÅRE ANLEGG

Svarstad IL eier og drifter Svarstad kunstgressbane i sentrum og Borgen skiarena, i tillegg til ballbingen og sykkelbanen i sentrum, og gressbanen på Steinsholt.

Skiløyper kjøres på jordene i sentrum når forholdene tilsier det, og fra Borgen til Løvås og Presteseter slik at man kommer inn på løypenettet til Vindfjellsamarbeidet.

STØTT VÅRE SPONSORER!

KONTAKT OSS

LOGG INN

Daglig lederr:  Kristin Akselsen

E-post: dagligledersvarstadil@gmail.com

COPYRIGHTS  © 2021 -  SVARSTAD IL

Produsert av Myport

SVARSTAD IL

ANLEGG

SVARSTAD IL

ANLEGG

SVARSTAD IL

ANLEGG

SVARSTAD IL

ANLEGG