SVARSTAD IL

RETNINGSLINJER OG ÅRSHJUL FOR HOVEDSTYRETS ARBEID

Retningslinjer og møteplan

 

Hovedstyret i Svarstad il gjennomfører minimum 5 styremøter i året. Møteplan for kommende år fastsettes på første styremøtet etter årsmøtet (april).

Faste poster på styremøter i tillegg til aktuelle saker iht. årshjul:

              A.    Status anlegg

              B.   Økonomi

              C.   Rapport fra gruppene

                      1.    Aktivitet

                     2.   Økonomi

                     3.   Ledere/trenere

                     4.   Rekruttering

             D.   Eventuelt

 

A. Meldes inn til leder 1 uke før styremøtet

ÅRSHJUL

ÅRSPLAN

STØTT VÅRE SPONSORER!

DU FINNER OSS HER

Min Idrett

SportsAdmin

KlubbAdmin

Daglig leder:  Kristin Akselsen

E-post: dagligledersvarstadil@gmail.com

COPYRIGHTS  © 2021 -  SVARSTAD IL

Produsert av Myport

SVARSTAD IL

SVARSTAD IL

SVARSTAD IL

Min Idrett

KlubbAdmin

SportsAdmin