BRUKERVEILEDNING

 Publisering på svarstadil.no

! Logg inn med Brukernavn og Passord, som du har fått oppgitt av Svarstad IL.

! Om du ønsker å publisere med bilde, klikk på ikonet for bilde og last opp bildet.

Noter, eller kopier filnavnet. Dersom du ønsker å publisere med pdf-fil, last opp ved PDF-ikonet.

 

GENERELT

! Klikk på "Nytt innlegg".

! Vær nøye på hvor du vil ha innlegget ved å velge i rullemenyene.

! Skriv inn en kort hovedtekst for innlegget

! Skriv så inn tekst. Skriv først inn ren tekst uten avsnitt, tekstbrekk og  o.l. IKKE kopier inn tekst direkte fra MSWord.

! Under publiseringsmenyens NYTT INNLEGG  kan man legge inn både nyheter, beskjeder, kampreferater og finalereferater.

! I menyen under finner man igjen dette under Type hvor 1= Nyheter, 2=Bestillinger, 3=Referater og 4=Finalereferater.

 

FORMATERE

Formater så teksten ved å legge inn følgende koder på riktig sted i teksten.

! For å markere linjeskift, skriv inn: <BR>

! For å markere avsnitt, skriv inn - før avsnittets start <P> - etter avsnittets slutt </P>

! For å utheve skrift: <B> avslutt med </B>

! For å legge inn lenke til andre nettsider skriv inn (kopier og rett):

<A href="http://www.nettsted.com" Target="blank"> Tekst for link...>> </A>!

! For å legge inn lenke til opplastet PDF-fil skriv inn (kopier og rett):

<A href="PDF/Opplastede_Filer/filnavnet.pdf" Target="blank"> Tekst for PDF-fila....>> </A>!

! For å legge inn ytterligere opplastet bilde-fil skriv inn (kopier og rett):

<BR><img src="http://www.svarstadil.no/Opplastede_Filer/filnavn.filnavn.xxx" width="460" /><BR>

 

HUSK!

! Ikke last opp store bilder > 600 KB.

! Husk gjerne på å notere/kopiere filnavnet  bilde-eller PDF-fila før du starter publisering.

 

Lykke til!

 

COPYRIGHTS  © 2017 -  SVARSTAD IL

Produsert av myport.no